การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:17โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:19 ]

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 92/25620ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 และกำหนดมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้บุคลากรในการจัดเตรียมข้อมูลตามแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่สำนักงาน ปปช.ร่วมกับ สพฐ.กำหนด


Comments