การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ปี 2561
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1659 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 มิ.ย. 2562 21:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1607 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 11 ก.ค. 2562 20:26 Nisan Nakwisut
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6414 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2562 20:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments